Affärsutveckling

Värdegrundsprocessen

Att ha en gemensam värdegrund för hela regionen gör att styrkan för Halland som destination ökar. Aktörer inom besöksnäringen kommer tillsammans arbeta fram gemensamma kärnvärden för det halländska värdskapet och värdegrunden kommer sedan etableras genom seminarier och workshops.

Ylva Källman och Lasse Nyman

Processledare

Telefon:
Ylva: 070-270 49 06
Lasse: 070-631 63 54

E-post:
ylva@kommunimera.se
lasse@kommunimera.se

Ylva Källman och Lasse Nyman är processledare och driver Värdegrundsprocessen där det halländska värdskapet står i fokus.

”Det är i värdskapet och i det goda mötet vi sätter avtrycken. Helhetsupplevelsen beror ofta på människor vi mött – enkla avtryck som skapar ett mervärde.”

Värdegrundsprocessen inleddes med en besöksnäringsdag den 10 november där företag och aktörer inom besöksnäringen fick diskutera och samtala kring ett gott värdskap och resultatet från gruppdiskussionerna kommer vara ett viktigt underlag i arbetet. Processen fortgår sedan i fokusgrupper fram till april då resultatet presenteras under vårens besöksnäringsdag.

Många aktörer i Halland har redan en värdegrund som de jobbar utifrån och målet med processen är att kraftsamla och få fler att gå åt samma håll. Genom att samverka och samarbeta skapas en starkare kraft för att bygga och utveckla det goda halländska värdskapet.

”Vår uppgift är att scanna av besöksnäringen i Halland och se vilka ord och begrepp som redan används. Sen vänder vi och vrider på det och laborerar tillsammans med de som är med i fokusgrupperna. Så tanken och förhoppningen är att alla känner igen sig i det vi presenterar under besöksnäringsdagen i april 2017.”

Referenser

Jeanette Bengtsson, Utvecklingsledare, Region Halland

”Alla ska mötas av ett gott värdskap oavsett kön, läggning, religion eller kulturell bakgrund. Och ett gott värdskap kommer inte av sig självt, utan vi måsta aktivt arbeta med det. Vi vill lyfta upp det på agendan och prata om det så att vi på sikt kan uppnå en gemensam värdegrund.”

Få information om Destination Halland direkt till dina kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss via RSS eller våra sociala kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Följ oss via RSS eller sociala kanaler