Kompetensförsörjning

Kompetens Destination Halland

Kompetens Destination Halland.

Ett kompetensprojekt för besöksnäringen i Halland finansierat av Europeiska Socialfonden som omfattar 8 miljoner kronor över 3 år. Projektet innefattar 163 företag och 10 offentliga aktörer, ca 4000 deltagare

Projektets syfte är:

Att stärka individerna inom den halländska besöksnäringen genom fyra områden av kompetenshöjande insatser – Digital Värdskapsutbildning, Branschspecifika utbildningar, Swedish Welcome (verksamhetsgenomlysning) samt Inspirator (företagsspel).

Att undersöka en modell för högre anställningsbarhet för personer utanför arbetsmarknaden som vill närma sig besöksnäringen.

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta:
Jeanette Bengtsson jeanette.bengtsson@regionhalland.se, 073-341 20 33

Jeanette Bengtsson

Projektledare

Telefon: 0733-41 20 33

E-post: Jeanette.Bengtsson@regionhalland.se

I detta fantastiska projekt kan DU vara med och påverka. Hör av dig med dina tankar, funderingar och idéer så kan vi se om de kan bli verklighet.

Tove Johansson

Koordinator

Telefon: 0733-44 53 37

E-post: Tove.Johansson@regionhalland.se

 

Nyheter

Vem får anmäla sig? Hur anmäler jag mig?

Alla som är anställd i ett företag som är med i projektet Kompetens Destination Halland är välkomna att delta. Kontakta din närmaste chef för samtycke.

Du anmäler dig till våra insatser genom att maila till anmalan.kdh@regionhalland.se

Utbildningarna har begränsat antal platser.

Alla insatser är kostnadsfria, det enda vi kräver är att du har genomfört den digitala Värdskapsutbildningen som ligger till grund för projektet. Den digitala Värdskapsutbildningen är en öppen utbildning under hela projekttiden. Kontakta Tove om du behöver hjälp med inloggningsuppgifter. tove.johansson@regionhalland.se

Kompetens Destination Halland är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF).

Beteendestyrd försäljning och merförsäljning

Innehåll & Mål

Vi baserar utbildningen på beteendevarianten av IPU-profilanalys (institutet för personlig utveckling) och vi kommer bland annat arbeta med beteendestyrd försäljning, kundidentifiering, säljstilar, köpsignaler, sälja vinsten till kunden, merförsäljning, personlig utveckling och feedbackträning. En nyskapande utbildning för dig som jobbar med försäljning och service. Syftet är att få insikt om sig själv och kunna identifiera sitt eget och andras arbetssätt och därmed bli effektivare och en bättre säljare.

Dag 1

Välkommen, Mål och syfte med dagen

Genomgång av IPU-profilanalys för att få en insikt i sin egen profil och sin säljstil. Kundkommunikation, vad skapar förtroende och vad skapar missnöje hos olika profiler?

Sälja på telefon, mail och personliga möten

Workshop hur man säljer till olika profiler

Sälja vinsten för kunden, teori och workshop

Säljgrunder och behovsinhämtning, hur ställer vi frågor och hur lyssnar vi på svaren?

Tanke för kvällen? 

Dag 2

Backspegel, kort

Identifieringsverktyg och träning för effektivare kundkommunikation

Köpsignaler, vad är det egentligen kunden säger?

Workshop och träning, praktisk tillämpning av dagarnas teorier och insikter

Strategisk försäljning, hur säljer vi effektivare och hur ökar vi vår merförsäljning och att alla säljer allt?

Egen handlingsplan

Hemläxa, Avslut 

Kursledare: Erik Malm

Erik har en gedigen och mångårig erfarenhet från ledande sälj-och marknadchefsroller från några av världens främsta företag som finns när det gäller kulturer med  högt fokus på sälj och affärsmannaskap. Bland annat Coca-Cola, Unilever, Nestle och Bonnier.

Omfattning: 2 heldagar

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Tisdag-Onsdag                17-18/9                               09.00-16.00                       Kungsbacka

Rörlig bild

Innehåll & Mål

For those who want to learn how to use video in their company and how we can develop effective video strategies to grow your brand. The education will be focusing on examples from tourism industry. Learn the basics in how video can be used in marketing and communications to grow your brand. Learn why more and more companies turn to video every day and how it can be used in a very powerful way to work more efficiently, create better communication and boost sales.

Video is the most powerful type of media any company can use. It is more effective than text, pictures and audio combined. In fact, executives at Facebook have admitted that due to the power of video, Facebook will become a 100% video only platform within 4 years.

Due to this, more and more companies are turning to video every day without completely understanding why and how they should use video in the best way.

In this course you will learn:

 • Why video is extremely powerful for company growth.
 • How you can use video for different purpose such as sales, marketing, customer service etc.
 • How to become more productive at work with video.
 • How to automate workflows sush as sales, customer service and more.
 • Basics in making films using your mobile phone.
 • Getting over the fear of being on camera.
 • Creating your first video.

By the end of the education, you will have learnt, why video is a powerful tool, how you can use it in effective ways and you will have made your first video.

The course will be held in English but Amin understands Swedish so you will be able to ask questions in Swedish.

Man kommer att behöva ha tillgång till egen dator, smartphone samt kunna ladda ner redigeringsprogram (detta görs efter kursstart)

Kursledare: Amin El-Bekry

Amin is an award winning film director from London, England. He has won several awards for directing films and commercials. During his time in the film industry, he has worked on several live TV shows, feature films, television series and commercials. He has travelled around the world working on filming projects for some of the largest brands in the world such as, Google, Apple, Lego, H&M and more and worked with some of the biggest film directors, producers and actors in the film industry such as Steven Spielberg, Ridley Scott, Matt Damon, Tom Cruise, Tom Hardy & others. Amin has moved to Halmstad, started and grown a digital marketing and consulting company, helping companies develop effective strategies to scale their business. 

Omfattning: 1,5 dag,       dag 1: 9.00-12.00, dag 2: 9.00-16.00

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Tisdag/Tisdag                   24/9 samt 1/10                   9.00-12.00/9.00-16.00     Halmstad

Tisdag/Tisdag                   5/11 samt 12/11                 9.00-12.00/9.00-16.00     Varberg

Facebook och Instagram

Innehåll & Mål

Under dagen får du som arbetar med företagets närvaro på Facebook och Instagram en mycket bra förståelse för hur du arbetar med företagssida, annonsering och uppföljning. Utbildningen riktar sig till er som idag har en företagssida på Facebook och Instagram men som är nybörjare och vill komma igång och arbeta mer strukturerat med publicering och annonsering. Allt för att skapa större engagemang kring era sidor och bli mer synliga för era kunder och blivande kunder.

Under utbildningen går vi igenom följande moment:

 • Introduktion till Facebook/Instagram – statistik för användningen av Facebook/Instagram i Sverige och exempel på hur andra företag använder kanalerna.
 • Hur fungerar Facebooks/Instagrams algoritmer? Tips och råd om vad du bör tänka på för att skapa engagemang.
 • Praktisk genomgång av funktionerna som är kopplade till Facebooks/Instagrams sidverktyg.
 • Tips på verktyg för schemaläggning och publicering.
 • Annonsering på Facebook/Instagram – hur fungerar detta? Vi tittar igenom inriktningsmöjligheter och de olika annonsformat som finns. Deltagarna får skapa annonser i de mest populära annonsformaten.
 • A/B-testning med Facebooks/Instagrams annonsverktyg. Hur arbetar vi för att förbättra resultatet av annonseringen?
 • Uppföljning av resultatet av Facebook/Instagram-annonseringen i Google Analytics. Vi går igenom UTM-taggning och hur vi följer upp statistiken av enskilda kampanjer i Google Analytics.

Sammanfattning

Kursledare: Johan Åberg

Johan Åberg är VD och konsult på Nivide AB. Han har 15-års erfarenhet av digital marknadsföring och hjälper sälj- och marknadsavdelningar att arbeta mer digitalt. Under åren har Johan konsulterat och utbildat företag som Findus, Wihlborgs Fastigheter, Gleerups, Bona, Schneider Electric och många fler. Johan är en av Sveriges mest frekventa skribenter inom digital marknadsföring och har publicerat över 300 artiklar.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Torsdag                                26/9                                    9.00-16.00                         Varberg

Torsdag                                17/10                                  9.00-16.00                         Halmstad

Personlig effektivitet

Innehåll & Mål

Upplever du att du har ont om tid? Är ditt arbete för mycket jobb? Hinner du inte med det du har planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Svämmar e-postlådan över? Händer det allt för ofta att du tvingas leta efter dokument eller mail? Blir du ofta avbruten? Är du med på många och långa möten som inte alltid känns som rätt använd tid? När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten.

Personlig effektivitet är en träningsdag där syftet är att träna deltagarna att arbeta enklare och smartare med full kontroll på samtliga uppgifter och dokument, med en planering som minskar slöseri och verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Det är en metod för att hantera alla våra uppgifter och förväntningar i en allt mer informationsrik kravställande och stressig värld. Målet för varje deltagare är att få mer gjort (rätt saker), få kontroll, minska stressen, skapa bättre samarbeten och att frigöra tid till det som verkligen är viktigt.

Exempel på innehåll:

 • Att ändra vanor – Vanans makt – Nyckel till att lyckas med att utveckla ditt arbetssätt. Vad krävs för att lyckas ändra vanor?
 • Konkreta metoder och verktyg för att förbättra din förmåga att planera, prioritera och hålla fokus – Eisenhower principle.
 • Sluta skjuta upp – bli en görare – beslutsmodellen: Göra-Spara-Kasta för hantering av in-/utflödet.
 • Identifiera slöseri och tidstjuvar samt skapa lösningar.
 • Bli bättre att hantera avbrott och tidstjuvar.
 • Planera och prioritera.
 • Strategi för dag, vecka, månad, e-post, telefon, kollegor.

Dagarna består av föreläsningsavsnitt, workshops och diskussioner i mindre grupper i syfte att förstärka förmågan att skapa ett nytt arbetssätt.

Kursledare: Lasse Gustafsson

Lasse har arbetat med tjänsteområdet personlig effektivitet sedan 1999.
Effektiva Arbetsmetoder är ett av Lasses specialområden. Lasse arbetar också med ledar- och teamutveckling i näringslivet och inom offentlig sektor. Lasse har varit tränare och klubbdirektör på elitnivå både på nationell och internationell nivå. Lasse genomför uppdrag i både internationella koncerner, små och medelstora företag, offentlig sektor och inom sportens värld.

Omfattning: 1,5 dag,       dag 1: 9.00-16.00 dag 2: 9.00-12.00 FULLSATT

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Torsdag/Onsdag              3/10 samt 9/10                    9.00-16.00/9.00-12.00      Halmstad

Ekonomi – grund

Innehåll & Mål

Utbildningen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat. Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetar inom ekonomifunktionen med behöver en god inblick i företagets ekonomi.

Ekonomiska begrepp

 • Inkomster – utgifter
 • Intäkter – kostnader
 • Inbetalningar – utbetalningar

Grundläggande bokföring

 • Bokföring steg för steg
 • Varför ska man ha bokföring
 • Olika begrepp
 • Praktiska övningar i hur man bokför

Olika företagsformer

 • Fördelar – nackdelar
 • Personligt ansvar

Förstå och använda ekonomiska rapporter

 • Analysera ett företags ekonomiska rapporter

Årsredovisning

 • Tillgångar och skulder
 • Intäkter – kostnader
 • Balans- och resultatkonton

Budget

 • Varför gör man en budget?
 • Olika typer av budget
 • Hur upprättar man en resultatbudget?

Förstå innebörden av nyckeltal

 • Genomgång av ett antal olika nyckeltal
 • Analys av ett antal nyckeltal i kombination

Kursledare: Elisabeth Svensson

Elisabeth har sedan 16 år tillbaka drivit en egen redovisningsbyrå med fokus på redovisning, bokslut, rapportering samt rådgivning till mindre och medelstora företag. Att vara ett naturligt bollplank åt sina klienter är en självklarhet. Elisabeth är aktiv medlem i sin branschorganisation FAR inom sektion redovisning. De senaste åren har hon hållit i olika skräddarsydda kurser och föreläsningar.

Omfattning: 2 heldagar FULLSATT

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Tisdag/Tisdag                   8/10 samt 15/10                 9.00-16.00                         Falkenberg

Prissättning Våga ta betalt!

Innehåll & Mål

Våga ta betalt! är en utbildning som syftar till att förstå värdet av de produkter man erbjuder och få en förståelse för vad kunden är beredd at betala. Hur ska man göra för att våga ta betalt för sina produkter och det mervärde man ger?

Att våga ta betalt är framför allt en psykologisk process som startar hos oss själva och baseras på hur vi hanterar osäkerhet, rädsla och vår förväntan om vad kunden är beredd att betala.    

Kursledare: Niklas Forser

Niklas är mycket kunnig och erfaren i området med studier i såväl ekonomi, marknadsföring som psykologi. Han har arbetat med marknadsföring i över 20 år på bland annat Carlsberg och Nestlé och som konsult på SME företag. I Halland är Niklas en mycket uppskattad konsult inom projektet Marknadslyftet där han har arbetat med att hjälpa företag att börja tjäna pengar och fokusera verksamheten mot lönsam försäljning.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Onsdag                                9/10                                 9.00-16.00                          Halmstad

Fota med mobilen

Innehåll & Mål

How camera´s work in manual mode

 • ISO
 • Aperture
 • Shutter Speed

Composing/Framing

 • Framing
 • Angles
 • Different shot types
 • Depth of field

Lightning

 • How to use available light

Photography Apps

 • Free & paid apps to improve your mobile photography

Accessories

 • Basic accessories that could improve your photography

How to edit photos on your mobile

The course will be held in English but Amin understands Swedish so you will be able to ask questions in Swedish.

Medtag egen mobiltelefon

Kursledare: Amin El-Bekry

Amin is an award winning film director from London, England. He has won several awards for directing films and commercials. During his time in the film industry, he has worked on several live TV shows, feature films, television series and commercials. He has travelled around the world working on filming projects for some of the largest brands in the world such as, Google, Apple, Lego, H&M and more and worked with some of the biggest film directors, producers and actors in the film industry such as Steven Spielberg, Ridley Scott, Matt Damon, Tom Cruise, Tom Hardy & others. Amin has moved to Halmstad, started and grown a digital marketing and consulting company, helping companies develop effective strategies to scale their business.

Omfattning: 1 heldag 

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Tisdag                               19/11                                  9.00-16.00                         Halmstad

Sökoptimering (SEO)

Innehåll & Mål

Tillfälle 1, heldag

 • Grundläggande utbildning i hur SEO fungerar.
 • Vad är framtidens SEO?
 • Analysera statistik i Google Search Console.
 • Översyn av informationen på deltagares hemsida.
 • Interaktiv utbildning där, i den mån det går, göra vissa justeringar och anpassningar på de enskilda deltagares hemsida.
 • Förstå hur SEO fungerar för att kunna ställa krav på konsulter som anlitas för SEO-arbete.
 • Hemläxa baserat på ovan.

Tillfälle 2, halvdag

 • Genomgång och uppfräschning av föregående utbildningstillfälles innehåll.
 • Genomgång av hemläxa.
 • Följa upp frågor av föregående utbildningstillfälles innehåll och resultat av arbetet som genomfördes.

Deltagarna behöver ingen egen dator.

Interaktivt deltagande, vi pratar och analyserar sidor samtidigt.

Om någon/några deltagare vill att deras företags siffror och sida analyseras under utbildningens gång så kan vi använda deras konton till analyser.

Kursledare: Daniel Gharavi

Digital affärsutvecklare med ca 20 års erfarenhet av branschen. Arbetar såväl strategiskt på övergripande nivå som operationellt. Fokus ligger på ROI där ens investeringar i digital kommunikation ska ge bästa avkastningen. Områden som han arbetar med är digitala affärsstrategier, SEO, statistik & analys, annonsering och sociala medier.

Omfattning: 1,5 dag,       dag 1: 9.00-16.00, dag 2: 8.30-12.30

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Måndag/Onsdag              14/10 samt 23/10               9.00-16.00/8.30-12.30      Varberg

Stresshantering – Change with the brain in mind

Innehåll & Mål

Maria Engström Eriksson är konsult och utbildare i förändringsledarskap. Maria tror på förändring och är övertygad om att vi både kan förändra och förändras. Hon bygger sitt seminarium på den hjärnforskning som finns tillgänglig som visar hur vi påverkas av förändringar och stress och hur vi kan hjälpa oss själva och våra medarbetare att hantera detta. Vad är det för känslor som kommer upp inom oss när vi utsätts för förändringar? Hur kan man lära sig att känna igen dem? Vad behöver hjärnan för att må bra? Varför behöver vi träna?

Maria tar vårt ledarskap till en ny nivå genom att visa hur hjärnan hjälper och stjälper oss. En nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare. Excellenta ledare är trygga i sig själva och ser till att gruppen tillsammans går i mål. De vet att verktygslådan kräver en skicklig snickare och nöjer sig inte med att vara bra utan strävar efter att bli bättre.  

Kursledare: Maria Engström

Maria Engström Eriksson är passionerad för sitt ämne och har en fantastisk förmåga att engagera sina deltagare. Hon anpassar sig till deltagarnas verklighet och bidrar såväl med fakta kopplat till den senaste forskningen som med praktiska verktyg. Hon använder sig av en pedagogik där alla förstår och hon gör det med glimten i ögat.

Omfattning: 4 timmar

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Tisdag                                22/10                                  12.30-16.30                      Halmstad

Strategisk försäljning

Innehåll & Mål

Vi kommer under två dagar få nyskapande insikter, färdigheter och kunskaper för att ta nästa steg gällande sin egen och sitt företags förmåga att sälja smartare, mer lönsamt och ännu mer effektivt. Utbildningen riktar sig till dig som redan är erfaren när det gäller försäljning.

Vi kommer jobba med kunskapsinhämtning via flera olika teorimoment varvat med praktik och workshops och vi kommer även använda IPU-Profilanalys i vissa moment. IPU (institutet för personlig utveckling)

Utbildningen är konkret i sitt upplägg och kommer mynna ut i att alla kursdeltagare får en konkret handlingsplan.

Kursledare: Erik Malm

Erik har en gedigen och mångårig erfarenhet från ledande sälj-och marknadchefsroller från några av världens främsta företag som finns när det gäller kulturer med  högt fokus på sälj och affärsmannaskap. Bland annat Coca-Cola, Unilever, Nestle och Bonnier.

Omfattning: 2 heldagar

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Onsdag-Torsdag              23-24/10                            09.00-16.00                      Falkenberg

Affärsmannaskap

Innehåll & Mål

I den här utbildningen får du en inblick i företagandets vardag, både teoretiskt och praktiskt.

Du lär dig om villkoren för att starta och driva ett lönsamt företag och får möjligheten att förena nytta med nöje genom ett fiktivt företag som du har som verktyg i en kreativ workshop där pedagogiken bygger på learning by doing. Du får kunskaper om marknadsföring, prissättning och lönsamhet samt färdigheter i att verkligen förstå hur ett besöksnäringsföretag fungerar och hur olika strategier och investeringar påverkar omsättning och marginaler både kort- och långsiktigt.

Kursledare: Johan Olofsson

Johan Olofsson jobbar som managementkonsult på Svensk Destinationsutveckling och har engagerat sig mycket i affärsutvecklingsprogram för entreprenörer och start-ups. Han har de senaste åren genomfört 100-talet workshops för olika ledningsgrupper, företagskluster och inkubatorer i Västsverige, Skåne, Östergötland, Sörmland och Västerbotten både inom besöksnäring och kulturella kreativa näringar. Johan brinner för att besöksnäringen ska växa genom att göra bättre affärer.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Onsdag                             6/11                                    09.00-16.00                      Halmstad

Google Analytics

Innehåll & Mål

Tillfälle 1, heldag

 • Genomgång av navigering i Google Analytics, hur hittar man alla rapporter.
 • Fokus på KPI:er baserat på deltagarnas områden. Vad är viktigt för varje deltagare att veta? Vilka affärskritiska nyckeltal bör deltagarna följa upp?
 • Tolkning av användarbeteende på hemsidan, vad fungerar och vad kan vi förbättra på hemsidan för att bättre nå KPI:er.
 • Mäta och följa upp kampanjer. Hur ser vi värdet av olika aktiviteter? Vad gav aktiviteten i slutändan?
 • Skapa rapporter
 • Hemläxa baserat på ovan

Tillfälle 2, halvdag

 • Genomgång och uppfräschning av föregåendes utbildningstillfälles innehåll.
 • Genomgång av hemläxa.
 • Följa upp frågor som dykt upp under tiden mellan utbildningstillfällena.

Deltagarna behöver ingen egen dator.

Interaktivt deltagande, vi pratar och analyserar sidor samtidigt. Om någon/några deltagare vill att deras företags siffror analyseras under utbildningens gång så kan vi använda deras konton till analyser.

Kursledare: Daniel Gharavi

Digital affärsutvecklare med ca 20 års erfarenhet av branschen. Arbetar såväl strategiskt på övergripande nivå som operationellt. Fokus ligger på ROI där ens investeringar i digital kommunikation ska ge bästa avkastningen. Områden som han arbetar med är digitala affärsstrategier, SEO, statistik & analys, annonsering och sociala medier.

Omfattning: 1,5 dag,       dag 1: 9.00-16.00, dag 2: 8.30-12.30

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Torsdag/Torsdag              7/11 samt 14/11                  9.00-16.00/8.30-12.30      Falkenberg

Leda genom kommunikation

Innehåll & Mål

Du som leder andra medarbetare i den halländska besöksnäringen är viktig, inte minst för dem du leder. Som chef och ledare kan du skapa den viktiga känslan av sammanhang för dem du leder. Vart är ni på väg och hur ska ni ta er dit? Vad är viktigast i det ni gör?

Som chef och ledare kommunicerar du hela tiden, och en rad undersökningar visar att medarbetare ser chefen som sin viktigaste källa till information.

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig som, på olika nivåer, leder andra i besöksnäringen. Vi sätter kommunikation i fokus och du får kommunikativa verktyg och insikter som du har nytta av när du ska leda och coacha dina medarbetare. Dialog och föreläsning blandas med reflektion och inspirerande övningar under denna heldag.

UR INNEHÅLLET:

 • Att jobba tillsammans – inte bara samtidigt.
 • Meningsfulla möten – där alla får komma till tals.
 • När kommunikationen krånglar.
 • Att planera sin kommunikation: Målgrupper, kanaler, budskap.
 • Olika kommunikationsstilar och vilken effekt de ger.

Kursledare: Ylva Källman & Lasse Nyman

KommuniMeras konsulter Ylva Källman och Lasse Nyman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

De utbildar, inspirerar och handleder, leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften. Ofta handlar uppdragen om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter. Lasse Nyman har i många år arbetat som journalist och därefter som kommunikationsstrateg.

Ylva och Lasse har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM       TID                                                           PLATS

Onsdag                             13/11            9.00-16.00                                              Halmstad

Hållbarhet – hållbart värdeskapande med miljöfokus

Innehåll & Mål

Utbildningen syftar till att fördjupa individens kunskap och kompetens i att integrera hållbarhetsaspekterna i det dagliga arbetet. Utbildningen har två huvudsakliga fokusområden. I första delen fördjupar vi kunskapen kring hur vi påverkar omvärlden samt hur olika intressenter ser på verksamheten. I andra delen fokuserar vi kring hur vi stärker våra erbjudande med hjälp av olika hållbarhetsaspekter samt hur vi kommunicerar detta. I båda delar varvas föreläsning med eget arbete och diskussioner för att få en grund att jobba vidare med på hemmaplan efter utbildningen.

Del 1) Påverkan och intressenter – ca 1,5 tim

Vilken påverkan, positiv och negativ, har vi i våra processer?

Vilka är våra viktigaste hållbarhetsaspekter? Hur ser intressenterna på vår verksamhet? Hur påverkar mina beslut olika hållbarhetsaspekter?

Del 2) Värdeskapande och riktning – ca 1,5 tim

Vilka värden skapar vi utöver de rent finansiella? Hur stärker vi våra erbjudanden med hjälp av hållbarhetsaspekter? Hur skapar vi nya erbjudanden? Hur ska vi kommunicera vårt hållbarhetsarbete? Vilken riktning och ambition har vi?

Kursledare: EMC – Energi-och miljöcentrum

EMC är en organisation som verkar för att stärka företagets förutsättningar för hållbar affärsutveckling. EMC har stor vana vid att utbilda och processleda i hållbarhetsfrågor.

Omfattning: 3 timmar 

DAG                                   DATUM       TID                                                           PLATS

Onsdag                             20/11            9.00-12.00                                               Kungsbacka

Presentationsteknik

Innehåll & Mål

Hur presenterar du kvällens festmeny så att det vattnas i munnen på gästerna? Vad säger du när någon frågar dig om vad just din plats har att erbjuda? Hur får du den guidade turen att bli ett kärt minne och sommarens upplevelse?

Välkommen till en dag som handlar om berättelser som berör och som ger praktiska tips kring presentationer av olika slag. Du kommer att få en enkel “hemläxa” inför utbildningen, och utifrån din och de andra deltagarnas verkligheter och berättelser formar vi sedan en dag där inspirerande praktiska övningar blandas med teori och dialog. Syftet med dagen är att du ska bli ännu bättre på att i olika situationer berätta om det just ni har att erbjuda besökarna. Du kommer dels att få öva ”live” inför gruppen, dels inför kamera med efterföljande återkoppling.

Under dagen jobbar vi bland annat med:

 • Målgrupper. Vem är det du vill nå?
 • Kroppsspråkets betydelse: Om hur rörelser, tonfall, kläder och stämning påverkar den du kommunicerar med.
 • En bra berättelse som berör. Vi övar på hur du kan forma budskap och berättelser.

Kursledare: Ylva Källman & Lasse Nyman

KommuniMeras konsulter Ylva Källman och Lasse Nyman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

De utbildar, inspirerar och handleder, leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften. Ofta handlar uppdragen om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter. Lasse Nyman har i många år arbetat som journalist och därefter som kommunikationsstrateg.

Ylva och Lasse har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM       TID                                                           PLATS

Tisdag                                26/11            9.00-16.00                                              Varberg

Dokument & Statistik

Få information om Destination Halland direkt till dina kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss via RSS eller våra sociala kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Följ oss via RSS eller sociala kanaler