Affärsutveckling

Hållbar destinationsutveckling av kulturhistoriska platser

Turismen ökar i Sverige. 2016 omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte 170 000. Det är främst de utländska turisterna som ökar. Här vet vi att kultur inte skapar lika stora ekonomiska värden men fungerar som magneter för turister och gör att de väljer just Sverige.

Världsarv är ett starkt varumärke som lockar turister från både nationella och internationella marknader, däribland personer som annars kanske hade valt bort destinationen. Dessa turister spenderar mer pengar, stannar längre och är sannolikt mer benägna att bry sig om hållbarhet, kulturens unika värden och lokalsamhället.

Jonas Olsson

Telefon: 073-202 39 11

E-post: jonas.olsson@regionhalland.se

Vi jobbar med att utveckla besöksmål för att bevara och förädla dess kulturarv långsiktigt och hållbart. Vi tar fram affärsmodeller och testar dem i skarpt läge. Allt för att utveckla ett kulturarv till en hållbar destination där nya möjligheter ges för företagen, destinationerna, kommunerna och vår region.

För att kunna bevara våra kulturarv måste vi vilja, våga och kunna affärsutveckla dem. Det måste råda balans mellan de båda världarna, kultur och näringsliv. I ena vågskålen ligger kulturarvets värde och unicitet, hur platsen kan brukas utan att förbrukas. I den andra vågskålen ligger insikten om att betalande kunder är grunden för överlevnad.

Kulturarven saknar verktyg för proaktiv förvaltning och har behov av hållbara kommersiella affärsmodeller. Det handlar om innovationsrika samarbeten med extern part för att stärka destinationsutvecklingen. Hållbara affärsmodeller bevarar, berikar och utvecklar kulturarvet som en positiv kraft i en hållbar samhällsutveckling.

Det handlar om att uppnå ömsesidig nytta för alla parter genom att skapa och bibehålla förtroende, utbyta idéer och insikter samt se och i samverkan realisera tillväxtmöjligheter.

Få information om Destination Halland direkt till dina kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss via RSS eller våra sociala kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Följ oss via RSS eller sociala kanaler