Stresshantering – Change with the brain in mind, Halmstad 4 timmar

Innehåll & Mål

Maria Engström Eriksson är konsult och utbildare i förändringsledarskap. Maria tror på förändring och är övertygad om att vi både kan förändra och förändras. Hon bygger sitt seminarium på den hjärnforskning som finns tillgänglig som visar hur vi påverkas av förändringar och stress och hur vi kan hjälpa oss själva och våra medarbetare att hantera detta. Vad är det för känslor som kommer upp inom oss när vi utsätts för förändringar? Hur kan man lära sig att känna igen dem? Vad behöver hjärnan för att må bra? Varför behöver vi träna?

Maria tar vårt ledarskap till en ny nivå genom att visa hur hjärnan hjälper och stjälper oss. En nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare. Excellenta ledare är trygga i sig själva och ser till att gruppen tillsammans går i mål. De vet att verktygslådan kräver en skicklig snickare och nöjer sig inte med att vara bra utan strävar efter att bli bättre.

Omfattning: 4 timmar

Kursledare: Maria Engström

Maria Engström Eriksson är passionerad för sitt ämne och har en fantastisk förmåga att engagera sina deltagare. Hon anpassar sig till deltagarnas verklighet och bidrar såväl med fakta kopplat till den senaste forskningen som med praktiska verktyg. Hon använder sig av en pedagogik där alla förstår och hon gör det med glimten i ögat.

Epost till anmälan
22 Oktober, 2019, 12:30 - 16:30
Halmstad