Strategisk försäljning, Falkenberg 2 heldagar

Innehåll & Mål

Vi kommer under två dagar få nyskapande insikter, färdigheter och kunskaper för att ta nästa steg gällande sin egen och sitt företags förmåga att sälja smartare, mer lönsamt och ännu mer effektivt. Utbildningen riktar sig till dig som redan är erfaren när det gäller försäljning.

Vi kommer jobba med kunskapsinhämtning via flera olika teorimoment varvat med praktik och workshops och vi kommer även använda IPU-Profilanalys i vissa moment. IPU (institutet för personlig utveckling)

Utbildningen är konkret i sitt upplägg och kommer mynna ut i att alla kursdeltagare får en konkret handlingsplan

Omfattning: 2 heldagar

Kursledare: Erik Malm

Erik har en gedigen och mångårig erfarenhet från ledande sälj-och marknadchefsroller från några av världens främsta företag som finns när det gäller kulturer med  högt fokus på sälj och affärsmannaskap. Bland annat Coca-Cola, Unilever, Nestle och Bonnier.

Epost till anmälan
23 Oktober, 2019, 09:00 - 16:00
Falkenberg