Storytelling som strategisk kommunikation, 1 heldag Halmstad

Innehåll & Mål

Berättande har varit kommunikationens hjärta i alla tider och är inget nytt fenomen, men det är först under senare år som begreppet storytelling har uppmärksammats som ett strategiskt och effektivt verktyg för att nå ut med sitt budskap och bygga varumärke. Genom att sätta berättelserna i rätt sammanhang blir det en framgångsfaktor för att utveckla organisationen och skapa ett mervärde för produkter och tjänster. Utöver skapas en stolthet hos företagets medarbetare genom att vara en del i ett meningsfullt sammanhang. Under utbildningen blandas praktiska tips med egna erfarenheter och andras framgångssagor.

Övergripande innehåll

  • Introduktion om begreppet storytelling
  • Om att bygga och befolka ett varumärke
  • Hur storytelling konkret kan användas för att förmedla företagets kärnvärderingar

Konkreta exempel i olika branscher

  • Konceptutveckling
  • Marknadsföring
  • Organisationsutveckling
  • Employer branding

Exempel på workshops under utbildningen

  • Varumärkesstrategi
  • Hitta dina kärnvärden
  • Bygg egna berättelser

Medtag egen dator 

Omfattning: 1 heldag 

Kursledare: Sofie Örnvinsson

Epost till anmälan
25 Februari, 2020, 09:00 - 16:00
Halmstad