Sökoptimering (SEO), Varberg 1,5 dag

Innehåll & Mål

Tillfälle 1, heldag

  • Grundläggande utbildning i hur SEO fungerar.
  • Vad är framtidens SEO?
  • Analysera statistik i Google Search Console.
  • Översyn av informationen på deltagares hemsida.
  • Interaktiv utbildning där, i den mån det går, göra vissa justeringar och anpassningar på de enskilda deltagares hemsida.
  • Förstå hur SEO fungerar för att kunna ställa krav på konsulter som anlitas för SEO-arbete.
  • Hemläxa baserat på ovan.

Tillfälle 2, halvdag

  • Genomgång och uppfräschning av föregående utbildningstillfälles innehåll.
  • Genomgång av hemläxa.
  • Följa upp frågor av föregående utbildningstillfälles innehåll och resultat av arbetet som genomfördes.

Deltagarna behöver ingen egen dator.

Interaktivt deltagande, vi pratar och analyserar sidor samtidigt.

Om någon/några deltagare vill att deras företags siffror och sida analyseras under utbildningens gång så kan vi använda deras konton till analyser.

Omfattning: 1,5 dag,       dag 1: 9.00-16.00, dag 2: 8.30-12.30

Kursledare: Daniel Gharavi

Digital affärsutvecklare med ca 20 års erfarenhet av branschen. Arbetar såväl strategiskt på övergripande nivå som operationellt. Fokus ligger på ROI där ens investeringar i digital kommunikation ska ge bästa avkastningen. Områden som han arbetar med är digitala affärsstrategier, SEO, statistik & analys, annonsering och sociala medier.

Epost till anmälan
14 Oktober, 2019, 09:00 - 16:00
Varberg