Presentationsteknik, Varberg 1 heldag

Innehåll & Mål

Hur presenterar du kvällens festmeny så att det vattnas i munnen på gästerna? Vad säger du när någon frågar dig om vad just din plats har att erbjuda? Hur får du den guidade turen att bli ett kärt minne och sommarens upplevelse?

Välkommen till en dag som handlar om berättelser som berör och som ger praktiska tips kring presentationer av olika slag. Du kommer att få en enkel “hemläxa” inför utbildningen, och utifrån din och de andra deltagarnas verkligheter och berättelser formar vi sedan en dag där inspirerande praktiska övningar blandas med teori och dialog. Syftet med dagen är att du ska bli ännu bättre på att i olika situationer berätta om det just ni har att erbjuda besökarna. Du kommer dels att få öva ”live” inför gruppen, dels inför kamera med efterföljande återkoppling.

Under dagen jobbar vi bland annat med:

  • Målgrupper. Vem är det du vill nå?
  • Kroppsspråkets betydelse: Om hur rörelser, tonfall, kläder och stämning påverkar den du kommunicerar med.
  • En bra berättelse som berör. Vi övar på hur du kan forma budskap och berättelser.

Omfattning: 1 heldag

Kursledare: Ylva Källman & Lasse Nyman

KommuniMeras konsulter Ylva Källman och Lasse Nyman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

De utbildar, inspirerar och handleder, leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften. Ofta handlar uppdragen om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter. Lasse Nyman har i många år arbetat som journalist och därefter som kommunikationsstrateg.

Ylva och Lasse har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Epost till anmälan
26 November, 2019, 09:00 - 16:00
Varberg