Personlig effektivitet, Halmstad 1,5 dag FULLSATT

Innehåll & Mål

Upplever du att du har ont om tid? Är ditt arbete för mycket jobb? Hinner du inte med det du har planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Svämmar e-postlådan över? Händer det allt för ofta att du tvingas leta efter dokument eller mail? Blir du ofta avbruten? Är du med på många och långa möten som inte alltid känns som rätt använd tid? När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten.

Personlig effektivitet är en träningsdag där syftet är att träna deltagarna att arbeta enklare och smartare med full kontroll på samtliga uppgifter och dokument, med en planering som minskar slöseri och verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Det är en metod för att hantera alla våra uppgifter och förväntningar i en allt mer informationsrik kravställande och stressig värld. Målet för varje deltagare är att få mer gjort (rätt saker), få kontroll, minska stressen, skapa bättre samarbeten och att frigöra tid till det som verkligen är viktigt.

Exempel på innehåll:

  • Att ändra vanor – Vanans makt – Nyckel till att lyckas med att utveckla ditt arbetssätt. Vad krävs för att lyckas ändra vanor?
  • Konkreta metoder och verktyg för att förbättra din förmåga att planera, prioritera och hålla fokus – Eisenhower principle.
  • Sluta skjuta upp – bli en görare – beslutsmodellen: Göra-Spara-Kasta för hantering av in-/utflödet.
  • Identifiera slöseri och tidstjuvar samt skapa lösningar.
  • Bli bättre att hantera avbrott och tidstjuvar.
  • Planera och prioritera.
  • Strategi för dag, vecka, månad, e-post, telefon, kollegor.

Dagarna består av föreläsningsavsnitt, workshops och diskussioner i mindre grupper i syfte att förstärka förmågan att skapa ett nytt arbetssätt. 

Omfattning: 1,5 dag,       dag 1: 9.00-16.00 dag 2: 9.00-12.00 FULLSATT

Kursledare: Lasse Gustafsson

Lasse har arbetat med tjänsteområdet personlig effektivitet sedan 1999.
Effektiva Arbetsmetoder är ett av Lasses specialområden. Lasse arbetar också med ledar- och teamutveckling i näringslivet och inom offentlig sektor. Lasse har varit tränare och klubbdirektör på elitnivå både på nationell och internationell nivå. Lasse genomför uppdrag i både internationella koncerner, små och medelstora företag, offentlig sektor och inom sportens värld.

Epost till anmälan
3 Oktober, 2019, 09:00 - 16:00
Halmstad