Ny som chef, 2 heldagar Halmstad

Innehåll & Mål

Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande och viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef. Teori varvat med konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera erfarenheterna och kunskapen i sin egen situation.

  • Medarbetarsamtal
  • Lönesamtal
  • Konflikthantering, svåra samtal
  • Teori
  • Att gå från en i ”gänget” till att bli chef
  • Synen på min roll. Förväntningar på mig?
  • Chefskap – Ledarskap
  • Motivation, vilja drivkrafter
  • Gränssättningar                          

Omfattning: 2 heldagar

Kursledare: Inger Wallenius

Epost till anmälan
19 Mars, 2020, 08:30 - 16:30
Halmstad