Leda genom kommunikation, Halmstad 1 heldag

Innehåll & Mål

Du som leder andra medarbetare i den halländska besöksnäringen är viktig, inte minst för dem du leder. Som chef och ledare kan du skapa den viktiga känslan av sammanhang för dem du leder. Vart är ni på väg och hur ska ni ta er dit? Vad är viktigast i det ni gör?

Som chef och ledare kommunicerar du hela tiden, och en rad undersökningar visar att medarbetare ser chefen som sin viktigaste källa till information.

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig som, på olika nivåer, leder andra i besöksnäringen. Vi sätter kommunikation i fokus och du får kommunikativa verktyg och insikter som du har nytta av när du ska leda och coacha dina medarbetare. Dialog och föreläsning blandas med reflektion och inspirerande övningar under denna heldag.

UR INNEHÅLLET:

  • Att jobba tillsammans – inte bara samtidigt.
  • Meningsfulla möten – där alla får komma till tals.
  • När kommunikationen krånglar.
  • Att planera sin kommunikation: Målgrupper, kanaler, budskap.
  • Olika kommunikationsstilar och vilken effekt de ger.

Omfattning: 1 heldag

Kursledare: Ylva Källman & Lasse Nyman

KommuniMeras konsulter Ylva Källman och Lasse Nyman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

De utbildar, inspirerar och handleder, leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften. Ofta handlar uppdragen om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter. Lasse Nyman har i många år arbetat som journalist och därefter som kommunikationsstrateg.

Ylva och Lasse har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Epost till anmälan
13 November, 2019, 09:00 - 16:00
Halmstad