InDesign grund, 2 heldagar Falkenberg

Innehåll & Mål

Adobe InDesign är det ledande layoutprogrammet för professionell trycksaksproduktion. Lär dig grunderna att arbeta med layout, texthantering och bilder. Du övar på att skapa egna mallar till enklare informationsmaterial, annonser och tryckfärdiga broschyrer.

  • Presentation av InDesign
  • Grunderna
  • Arbeta med text
  • Bildhantering
  • Skapa olika dokument
  • Grundläggande färghantering
  • Skapa och färglägga grafik
  • Kombinera text och bilder
  • Utskrift och export

Medtag egen dator där programvaran InDesign finns installerad

Omfattning: 2 heldagar

Kursledare: Mikael Boustedt

Epost till anmälan
11 Mars, 2020, 09:00 - 16:00
Falkenberg