Hållbarhet, Kungsbacka 3 timmar

Innehåll & Mål

Utbildningen syftar till att fördjupa individens kunskap och kompetens i att integrera hållbarhetsaspekterna i det dagliga arbetet. Utbildningen har två huvudsakliga fokusområden. I första delen fördjupar vi kunskapen kring hur vi påverkar omvärlden samt hur olika intressenter ser på verksamheten. I andra delen fokuserar vi kring hur vi stärker våra erbjudande med hjälp av olika hållbarhetsaspekter samt hur vi kommunicerar detta. I båda delar varvas föreläsning med eget arbete och diskussioner för att få en grund att jobba vidare med på hemmaplan efter utbildningen.

Del 1) Påverkan och intressenter – ca 1,5 tim

Vilken påverkan, positiv och negativ, har vi i våra processer?

Vilka är våra viktigaste hållbarhetsaspekter? Hur ser intressenterna på vår verksamhet? Hur påverkar mina beslut olika hållbarhetsaspekter?

Del 2) Värdeskapande och riktning – ca 1,5 tim

Vilka värden skapar vi utöver de rent finansiella? Hur stärker vi våra erbjudanden med hjälp av hållbarhetsaspekter? Hur skapar vi nya erbjudanden? Hur ska vi kommunicera vårt hållbarhetsarbete? Vilken riktning och ambition har vi?

Omfattning: 3 timmar

Kursledare: EMC – Energi-och miljöcentrum

EMC är en organisation som verkar för att stärka företagets förutsättningar för hållbar affärsutveckling. EMC har stor vana vid att utbilda och processleda i hållbarhetsfrågor.

Epost till anmälan
20 November, 2019, 09:00 - 12:00
Kungsbacka