Ekonomi – grund, Falkenberg 2 heldagar FULLSATT

Innehåll & Mål

Utbildningen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat. Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetar inom ekonomifunktionen med behöver en god inblick i företagets ekonomi.

Ekonomiska begrepp

 • Inkomster – utgifter
 • Intäkter – kostnader
 • Inbetalningar – utbetalningar

Grundläggande bokföring

 • Bokföring steg för steg
 • Varför ska man ha bokföring
 • Olika begrepp
 • Praktiska övningar i hur man bokför

Olika företagsformer

 • Fördelar – nackdelar
 • Personligt ansvar

Förstå och använda ekonomiska rapporter

 • Analysera ett företags ekonomiska rapporter

Årsredovisning

 • Tillgångar och skulder
 • Intäkter – kostnader
 • Balans- och resultatkonton

Budget

 • Varför gör man en budget?
 • Olika typer av budget
 • Hur upprättar man en resultatbudget?

Förstå innebörden av nyckeltal

 • Genomgång av ett antal olika nyckeltal
 • Analys av ett antal nyckeltal i kombination 

Omfattning: 2 heldagar FULLSATT

Kursledare: Elisabeth Svensson

Elisabeth har sedan 16 år tillbaka drivit en egen redovisningsbyrå med fokus på redovisning, bokslut, rapportering samt rådgivning till mindre och medelstora företag. Att vara ett naturligt bollplank åt sina klienter är en självklarhet. Elisabeth är aktiv medlem i sin branschorganisation FAR inom sektion redovisning. De senaste åren har hon hållit i olika skräddarsydda kurser och föreläsningar.

Epost till anmälan
8 Oktober, 2019, 09:00 - 16:00
Falkenberg