Ekonomi grund, 2 heldagar Halmstad

Innehåll & Mål

Utbildningen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat. Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetar inom ekonomifunktionen med behöver en god inblick i företagets ekonomi.

Ekonomiska begrepp

 • Inkomster – utgifter
 • Intäkter – kostnader
 • Inbetalningar – utbetalningar

Grundläggande bokföring                          

 • Bokföring steg för steg
 • Varför ska man ha bokföring
 • Olika begrepp
 • Praktiska övningar i hur man bokför

Olika företagsformer

 • Fördelar – nackdelar
 • Personligt ansvar

Förstå och använda ekonomiska rapporter

 • Analysera ett företags ekonomiska rapporter

Årsredovisning

 • Tillgångar och skulder
 • Intäkter – kostnader
 • Balans- och resultatkonton

Budget

 • Varför gör man en budget?
 • Olika typer av budget
 • Hur upprättar man en resultatbudget? 

Omfattning: 2 heldagar

Kursledare: Elisabeth Svensson

Epost till anmälan
10 Mars, 2020, 09:00 - 16:00
Halmstad