Affärsmannaskap, Halmstad 1 heldag

Innehåll & Mål

I den här utbildningen får du en inblick i företagandets vardag, både teoretiskt och praktiskt.

Du lär dig om villkoren för att starta och driva ett lönsamt företag och får möjligheten att förena nytta med nöje genom ett fiktivt företag som du har som verktyg i en kreativ workshop där pedagogiken bygger på learning by doing. Du får kunskaper om marknadsföring, prissättning och lönsamhet samt färdigheter i att verkligen förstå hur ett besöksnäringsföretag fungerar och hur olika strategier och investeringar påverkar omsättning och marginaler både kort- och långsiktigt.

Omfattning: 1 heldag

Kursledare: Johan Olofsson

Johan Olofsson jobbar som managementkonsult på Svensk Destinationsutveckling och har engagerat sig mycket i affärsutvecklingsprogram för entreprenörer och start-ups. Han har de senaste åren genomfört 100-talet workshops för olika ledningsgrupper, företagskluster och inkubatorer i Västsverige, Skåne, Östergötland, Sörmland och Västerbotten både inom besöksnäring och kulturella kreativa näringar. Johan brinner för att besöksnäringen ska växa genom att göra bättre affärer.

Epost till anmälan
6 November, 2019, 09:00 - 16:00
Halmstad