Affärsmannaskap, 1 heldag Kungsbacka

Innehåll & Mål

En kritisk framgångsfaktor för besöksnäringen är företagens förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet. Som aktör i besöksnäringen har du utmärkta möjligheter att erbjuda bra och intressanta produkter till besökaren. Men att skapa en ekonomiskt hållbar lönsamhet i verksamheten kan vara en utmaning. Det är många och avgörande beslut som ska fattas i en verksamhet och vikten av helhetssynen på hur olika beslut påverkar varandra och ett planerat agerande är avgörande för att lyckas.

Affärsmannaskap/Inspirator bygger på en webbaserad simulering där du direkt kan se och analysera konsekvenserna av dina affärsbeslut. Under dagen får du tillsammans med två eller tre andra deltagare arbeta i en kreativ workshop där ni med era gemensamma erfarenheter ska leda och utveckla företaget – learning by doing.

Är du med i det vinnande laget?!

Omfattning: 1 heldag

Kursledare: Johan Olofsson

Epost till anmälan
5 Mars, 2020, 09:00 - 16:00
Kungsbacka