Kunskap

Turismforskningsprojekt – Etour

Tänk om alla som jobbar inom turistnäringen skulle ha full koll på vad turisterna i Halland gör, bor, äter, tycker, gillar eller inte gillar. Om de skulle veta hur turisterna söker information på nätet och vilka kommentarer de lämnar efter sig i sociala medier. Hur skulle företagen då använda det för att utveckla den egna verksamheten? I Destination Hallands forskingsprojekt analyseras de digitala fotspår som turisterna lämnar efter sig inför och under sitt besök i Halland.

Anna Bengtsson

Processledare

Telefon: 072-973 28 43

E-post: anna.n.bengtsson@regionhalland.se

Turisternas digitala fotspår ska utveckla halländska turismen

Syftet med forskningsprojektet är att ge besöksnäringens många olika aktörer ökad kunskap om gästens beteende och behov. För ju bättre varje aktör blir på att ta emot sina gäster, desto mer attraktivt blir Halland som turistmål.

De flesta verksamheter inom besöksnäringen har inte möjlighet att på egen hand samla in och analysera stora mängder gästdata. Därför beslutade Destination Halland sig för att stå bakom ett sådant projekt. Inom forskningsprojektet har ett business intelligence system med stor kunskap om den halländska gästen, utvecklats. I praktiken består systemet av en prototyp med en datamodell, ett datalager och ett web-interface som kan användas för analys och utveckling.

Data om turisterna samlas in från följande källor:

  • SCB:s gästnattsstatistik.
  • Destinationernas hemsidor, där man ser hur gästen har rört sig på hemsidan.
  • Gästundersökningar, där gästen besvarat frågor om besöket i webbaserade enkäter.
  • Sociala medier, där man kan se vilka betyg och kommentarer gästen lämnat.

Ett ovanligt forskningsprojekt
Besöksnäringen har historiskt sett haft en ganska svag koppling till forskningen. Därför är detta ett relativt ovanligt projekt där företag, offentlig verksamhet och akademi samarbetar.

Region Halland äger projektet, men arbetar nära destinationerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm. Själva forskningen bedrivs på turismforskningsinstitutet ETOUR  vid Mittuniversitetet i Östersund.

Maria Lexhagen, forskare och universitetslektor på ETOUR berättar:
– Fördelen med behovsanpassad forskning är att man får en direkt feedback. Det finns ett identifierat tydligt mål med forskningen och det som kommer fram ur forskningen är omedelbart relevant.
– Under projektets gång har vi fått tillgång till en stor mängd forskningsbaserad kunskap. Fokus i projektet har legat på att etablera strukturer och processer för att arbeta med statistik och data i destinationsutvecklingen och här tar vi med oss massor av ny kunskap, säger Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland.

Få information om Destination Halland direkt till dina kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss via RSS eller våra sociala kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Följ oss via RSS eller sociala kanaler