Affärsutveckling

Kompetens Destination Halland

Kompetens Destination Halland.

Ett kompetensprojekt för besöksnäringen i Halland finansierat av Europeiska Socialfonden som omfattar 8 miljoner kronor över 3 år. Projektet innefattar 163 företag och 10 offentliga aktörer, ca 4000 deltagare

Projektets syfte är:

Att stärka den halländska besöksnäringen genom fyra områden av kompetenshöjande insatser – Digital Värdskapsutbildning, Branschspecifika utbildningar, Swedish Welcome (verksamhetsgenomlysning) samt Inspirator (företagsspel).

Att undersöka en modell för högre anställningsbarhet för personer utanför arbetsmarknaden som vill närma sig besöksnäringen.

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta:
Jeanette Bengtsson jeanette.bengtsson@regionhalland.se, 073-341 20 33

1
2
3
4
5
1

Beteendestyrd försäljning - Halmstad 25-26 september

2

Digital närvaro kurs 1 - Varberg 2-3 oktober

3

Digital närvaro kurs 1 - Halmstad 9-10 oktober

4

Excel för självlärda - Falkenberg 17 samt 19 oktober FULLSATT

5

Digital närvaro kurs 1 - Laholm 22-23 oktober

Projektledare Jeanette Bengtsson

Jeanette Bengtsson

Projektledare

Telefon: 0733-41 20 33: 0733-41 20 33

E-post: Jeanette.Bengtsson@regionhalland.se

I detta fantastiska projekt kan DU vara med och påverka. Hör av dig med dina tankar, funderingar och idéer så kan vi se om de kan bli verklighet.

Projektledare Tove Johansson

Tove Johansson

Koordinator

Telefon: 0733-44 53 37

E-post: Tove.Johansson@regionhalland.se

.

Nyheter

Vem får anmäla sig? Hur anmäler jag mig?

Alla som är anställd i ett företag som är med i projektet Kompetens Destination Halland är välkomna att delta. Kontakta din närmaste chef för samtycke.

Alla insatser är kostnadsfria, det enda vi kräver är att du har genomfört den digitala värdskapsutbildningen som ligger till grund för projektet.

Du kan redan nu anmäla dig till tove.johansson@regionhalland.se (du kan även kontakta Tove om du behöver inloggningsuppgifter till den Digitala värdskapsutbildningen som är en öppen utbildning hela projekttiden).

Alla utbildningar har begränsat antal platser.

Kompetens Destination Halland är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF).

Linus Jonkman Guldklockans död – Möt generation X och Y

Innehåll & Mål

Arbetslivet står inför ett brant generationsskifte. Planetens mest dominanta generation har börjat lämna företagens tyngsta poster. Under en period på tio år kommer ett paradigmskifte att ske inom näringslivet. Världen står för tröskeln till en tid där två unika förändringar håller på att inträffa. Välkommen till planeten X och Y. I medias fokus finner vi Generation Y (födda mellan 1982 – 2002). De är unga människor i bästa fall coachade i värsta fall curlade. Målstyrd skola och en teknikintegrerad vardag har skapat denna generation som kommer från en egen planhalva.

Kännedom om generationer och det som motiverar dem blir en konkurrensfördel i denna abstrakta verklighet. Generation X (födda mellan 1961 – 1981) fostrades som barn med västvärldens låt gå mentalitet. De betraktades som tåliga och gavs mycket ensamtid och ansvar. Ett 80-tal med en bakrundstapet av kallt krig och frusen arbetsmarknad formade en cynisk men självständig generation. Dynamiken mellan X och Y är högintressant att förstå för den verksamhet som nu håller på att lämna över rodret.

Att förstå en generation är att förstå den tid som skapat dem.

– Hur förändrar generationsperspektivet uppfattningen av vad som är rätt ledarskap?

– Hur skall företag motivera och attrahera dess unga människor?

– Hur vinner du kunder från dessa generationer?

Omfattning: 2 timmar

DAG DATUM TID PLATS

Onsdag 12/9 9-11 Halmstad

Inspirator – Ekonomiutbildning

Innehåll & Mål

Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? Vad skapar kundnöjdhet? Erbjudandet, marknadsföringen, ekonomin, organisationen och ledarskapet måste fungera optimalt, var för sig och tillsammans.

Inspirator – besöksnäringens företagsspel, är en effektiv verklighetsbaserad simulering där man får vara med och lösa ett affärs-case under ledning av utbildare. Affärs-caset har sin utgångspunkt i besöksnäringen och man får resonera kring det mesta såsom: affärsplaner, marknadsföring, likviditet, lån, ekonomi, investeringsbeslut och annat som har med affärsutveckling att göra.

Som deltagare får du, tillsammans med två eller tre andra deltagare, rollen som vd för ett fiktivt boendeföretag. Det är ett relativt outvecklat företag som för närvarande gör betydande förluster. Uppgiften är att leda och utveckla företaget under 7 – 9 år och att skapa en hållbar lönsamhet och nöjda kunder.

I spelet är tiden komprimerad och 7 – 9 verksamhetsår genomförs på två sammanhängande speldagar vilket gör att du på kort tid kan se konsekvenserna även av långsiktiga beslut, något som i verkligheten skulle ta flera år. Spelet är datorbaserat och under spelet är ni hela tiden uppkopplade mot spelservern och har löpande tillgång till alla de beslut och rapporter som genereras för ert företag under spelets gång. Spelet leds av spelledare som introducerar och övervakar spelet.

Omfattning: 2 sammanhängande heldagar

DAG DATUM TID PLATS

Tisdag-Onsdag 18-19/9 09.00-16.00 Varberg – inställd, Ny planerad start våren 2019

Beteendestyrd försäljning och merförsäljning

Innehåll & Mål

Vi baserar utbildningen på beteendevarianten av IPU-profilanalys** och vi kommer bland annat arbeta med beteendestyrd försäljning, kundidentifiering, säljstilar, köpsignaler, sälja vinsten till kunden, merförsäljning, personlig utveckling och feedbackträning.

En nyskapande utbildning för dig som jobbar med försäljning och service. Syftet är att få insikt om sig själv och kunna identifiera sitt eget och andras arbetssätt och därmed bli effektivare och en bättre säljare.

**IPU- profilanalys är ett pedagogiskt verktyg för att förstå våra olika beteenden och delas in i färgerna Röd, Gul, Grön och Blå.

Dag 1

Välkommen

Mål och syfte med dagen

Genomgång av IPU-profilanalys för att få en insikt i sin egen profil och sin säljstil. Kundkommunikation, vad skapar förtroende och vad skapar missnöje hos olika profiler?

Sälja på telefon, mail och personliga möten

Workshop hur man säljer till olika profiler

Sälja vinsten för kunden, teori och workshop

Säljgrunder och behovsinhämtning, hur ställer vi frågor och hur lyssnar vi på svaren?

Tanke för kvällen?

Dag 2

Backspegel, kort

Identifieringsverktyg och träning för effektivare kundkommunikation

Köpsignaler, vad är det egentligen kunden säger?

Workshop och träning, praktisk tillämpning av dagarnas teorier och insikter

Strategisk försäljning, hur säljer vi effektivare och hur ökar vi vår merförsäljning och att alla säljer allt?

Egen handlingsplan

Hemläxa, Avslut

Omfattning: 2 sammanhängande heldagar

Utbildare: Erik Malm, Frösökompaniet

DAG DATUM TID PLATS

Tisdag-Onsdag 25-26/9 09.00-16.00 Halmstad

Tisdag-Onsdag 20-21/11 09.00-16.00 Varberg

Excel för självlärda

Innehåll & Mål

Kursen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder programmet idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt. Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål.

Exempel på innehåll:

– Formler

– Absoluta och relativa cellreferenser

– Använda funktioner

– Diagram

– Använda Excel som databas

Omfattning: 6 timmar fördelat på 2 halvdagar, 3+3 timmar

Utbildare: Lars Jönsson

TEK Kompetens har anlitat Lars Jönsson under många år i olika datautbildningar, främst Excel där han utbildar på alla nivåer oavsett bransch. Lars är mycket flexibel och har en känsla för att hitta rätt nivå för varje deltagare, han får alltid mycket goda omdömen i kursutvärderingarna. Lars är konsult inom utbildning och IT, specialist på Microsoft Office. Han har 20 års erfarenhet i branschen, varav 13 år som egen företagare.

DAG DATUM TID PLATS

Onsdag/Fredag 17 & 19/10 09.00-12.00 Falkenberg – FULLSATT

HLR Hjärt- och lungräddning

Innehåll & Mål

Utbildningen i hjärt- och lungräddning ger dig kunskaper hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp, placerar en person i stabilt sidoläge samt vad är en hjärtstartare är och hur den fungerar. Våra utbildare är alla behöriga instruktörer i hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer samt har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet och är utbildade brandmän och/eller brandskyddsledare.

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori och praktik.

Kursinnehåll

Vi går bland annat igenom:

  • Kontroll av livstecken på en person
  • Praktisk träning av HLR
  • Att lägga en person i stabilt sidoläge
  • Hur du hanterar ett luftvägsstopp
  • Grunderna i hur en hjärtstartare fungerar och används

Förväntade kunskaper efter utbildningen: Utbildningens mål är att ge dig kunskap hur du ska agera vid ett hjärtstopp/luftvägsstopp samt en introduktion till hjärtstartare.

Omfattning: 2 timmar

Utbildare: Anticimex

DAG DATUM TID PLATS

Onsdag 24/10 09.00-11.00 Halmstad

Johan Book, Att leda i nya tider – Bli en sund och framgångsrik organisation

Innehåll & Mål

Johan Book tar er med på en resa in i den moderna arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap, välmående och motivation. Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar ökad motivation och prestation, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Sverige rullar på ekonomiskt men vi har aldrig varit så sjuka och omotiverade på arbetet som nu. En trend som måste vändas, och den börjar med att förbättra förutsättningarna för ett gott ledarskap. I alla led.

Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt.

Johan Book är smått galen i forskningsbaserat ledarskap, motiverade medarbetare och framgångsrika strategigenomföranden. Numera driver han företaget Motivationsbyrån och har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat.

Omfattning: 3 timmar

DAG DATUM TID PLATS

Torsdag 25/10 8.30-11.30 Varberg

”Jag brinner för framgångsrika strategigenomföranden och ett forskningsbaserat, sunt och prestationsinriktat ledarskap”

Johan Book, Motivationsbyrån

Ny som Chef

Innehåll & Mål

Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande och viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef. Teori varvat med konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera erfarenheterna och kunskapen i sin egen situation.

– Medarbetarsamtal

– Lönesamtal

– Konflikthantering, svåra samtal

– Teori

– Att gå från en i ”gänget” till att bli chef

– Synen på min roll. Förväntningar på mig?

– Chefskap – Ledarskap

– Motivation, vilja drivkrafter

– Gränssättningar

Omfattning: 2 heldagar

Utbildare: Inger Wallenius

Inger Wallenius är systemvetare. Hon har läst mycket beteendevetenskapliga ämnen och är certifierad psykosyntes coach.   Inger har arbetat som chef och ledare i många år både i privat och offentlig verksamhet. Förutom att hålla utbildningar så är Inger verksam i företag och organisationer med ledarskap, grupputveckling och konflikthantering.                                                 TEK Kompetens har ett mycket gott samarbete med Inger och har anlitat henne under många år i olika ledarskapsutbildningar och Mångkulturella möten.

DAG DATUM TID PLATS

Torsdag/Torsdag 8 & 15/11 8.30-16.30 Halmstad

Arbetsrätt

Innehåll & Mål

Arbetsrätt ger dig insikt i hur du bör agera när det gäller anställning, uppsägning, omplaceringar och andra frågor som rör arbetsrätt.

1. Arbetslagstiftningens grunder

2. Kollektivavtal

3. MBL

4. Parternas rättigheter och skyldigheter (här ligger tyngdvikten på arbetstagarens skyldigheter och vad och när det klassas som misskötsamhet)

5. Vad kan, bör eller ska arbetsgivaren göra vid anställds misskötsamhet

6. Arbetstid och ledighet

7. Rehabilitering och diskriminering

Efter denna utbildning ska du ha ökade kunskaper inom arbetsrätten och fått information om var du kan hitta lagar och avtal runt arbetsrätt.

Omfattning: 1 heldag

Utbildare: Magnus Wallenius

TEK Kompetens har anlitat Magnus Wallenius i Arbetsrätt under många år, med mycket goda utvärderingar. Magnus är jurist och beteendevetare. Han har arbetat såväl i domstol som på advokatbyrå. Idag håller Magnus utbildningar inom både arbetsrätt och fastighetsrätt

DAG DATUM TID PLATS

Torsdag 22/11 8.30-16.30 Falkenberg

Digital närvaro – kurs 1 för dig i besöksnäringen

Innehåll & Mål

Välkommen till en 2-dagars kurs i hur du får ökad synlighet i den digitala värden.

Idag är man van vid att kunna få tag i information snabbt och enkelt. Dina potentiella kunder söker både efter fakta och inspiration med sin mobil med några få knapptryck. Därför är det viktigt att du syns på nätet på rätt sätt.

Rätt synlighet ger fler besökare

Utbudet av digitala tjänster är stort. Det kan upplevas som en djungel. Här är kursen som hjälper dig att hitta rätt och som ger dig kunskap om hur du får fler besökare. Du kanske driver ett hotell, gästgivargård, B&B, gårdsbutik, kafé, restaurang eller något annat där du vill ha fler besökare.

Attrahera och engagera din målgrupp

Under 2 dagar kommer du att lära dig vilka digitala plattformar som passar just din verksamhet och hur du når potentiella kunder/gäster via dessa. Du får lära dig hur du skapar riktigt bra innehåll som attraherar och engagerar din specifika målgrupp. Du lär dig även vilka bilder som fungerar bäst och får tips på hur du själv tar sådana bilder. Dessutom kommer du lära dig hur du kan jobba med riktad annonsering och återmarknadsföring, något som sägs vara den effektivaste marknadsföringen i den digitala världen. Det blir också fokus på hur du får en attraktiv hemsida och vad du bör göra för att Google ska hitta den.

Kursen passar dig som är nybörjare eller som har kommit en bit på vägen.

En större del av kursen är eget arbete eller arbete i grupp. Det avgör du själv.

Se till att anmäla dig nu för att utveckla ditt företag och få fler besökare. Du bör ha egen dator med dig. Utbildningsledaren kommer ta kontakt med anmälda för att i förväg höra vad just du vill lära dig.

Omfattning: 2 heldagar

DAG DATUM TID PLATS

Tisdag/Onsdag 2-3/10 9.00-16.00 Varberg

Tisdag/Onsdag 9-10/10 9.00-16.00 Halmstad

Måndag/Tisdag 22-23/10 9.00-16.00 Laholm

Tisdag/Onsdag 6-7/11 9.00-16.00 Kungsbacka

Digital närvaro – kurs 2 för dig i besöksnäringen

Innehåll & Mål

Kursen för dig som gått steg 1 eller som har grundläggande kunskaper inom digitala tjänster.

Välkommen till en 1-dagars kurs för dig som redan har en digital närvaro på nätet och som vill ta nästa steg.

Synlighet på flera plattformar

Utbud och förändring på nätet går snabbt. Var ska du finnas med? Du behöver ha en närvaro på flera olika digitala plattformar. Frågan är vilka. En verksamhet bör helst synas på flera ställen.

I kursen tar vi upp vilka plattformar det finns idag och var just du bör synas. Finns det nya plattformar på väg och hur kan framtiden se ut? Du får hjälp att skapa din verksamhets närvaro på nya digitala tjänster. Detta gör du själv eller tillsammans med andra. Hur avgör du. Det kommer finnas möjlighet för den som vill fördjupa sig i exempelvis riktad och anpassad digital annonsering.

Du kan delta i denna kurs utan att ha gått grundkursen. Har du gått den kan du också delta.

Se till att anmäla dig nu för att utveckla ditt företag och få fler besökare. Du bör ha egen dator med dig. Utbildningsledaren kommer ta kontakt med anmälda för att i förväg höra vad just du vill lära dig.

Omfattning: 1 heldag

DAG DATUM TID PLATS

Måndag 12/11 9.00-16.00 Varberg

Torsdag 29/11 9.00-16.00 Halmstad

Få information om Destination Halland direkt till dina kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss via RSS eller våra sociala kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Följ oss via RSS eller sociala kanaler