Sökoptimering, Halmstad 1,5 dagar

Innehåll & Mål

Tillfälle 1

  • Grundläggande utbildning i hur SEO fungerar.
  • Vad är framtidens SEO?
  • Analysera statistik i Google Search Console.
  • Översyn av informationen på deltagares hemsida.
  • Interaktiv utbildning där, i den mån det går, göra vissa justeringar och anpassningar på de enskilda deltagares hemsida.
  • Förstå hur SEO fungerar för att kunna ställa krav på konsulter som anlitas för SEO-arbete.
  • Hemläxa baserat på ovan.

Tillfälle 2

  • Genomgång och uppfräschning av föregående utbildningstillfälles innehåll.
  • Genomgång av hemläxa.
  • Följa upp frågor av föregående utbildningstillfälles innehåll och resultat av arbetet som genomfördes.

Deltagarna behöver ingen egen dator. Vi använder utbildarens dator och projektor. Interaktivt deltagande, vi pratar och analyserar sidor samtidigt. Om en eller flera deltagare gärna vill att deras företags siffror analyseras under utbildningens gång går det bra och då kan vi använda deras konton till analyser.

Max 3 företag per gång för att få bra dialog och möjlighet att titta på enskilda case.

3-4 deltagare/företag. Totalt max 12 deltagare

Kursledare: Daniel Gharavi

Digital affärsutvecklare med ca 20 års erfarenhet av branschen. Arbetar såväl strategiskt på övergripande nivå som operationellt. Fokus ligger på ROI där ens investeringar i digital kommunikation ska ge bästa avkastningen. Områden som jag arbetar med är digitala affärsstrategier, SEO, statistik & analys, annonsering och sociala medier.

Omfattning: 1,5 dagar, dag 1: 9.00-16.00, dag 2: 8.30-12.30

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Torsdag/Onsdag              7/3 samt 13/3                   9.00-16.00/8.30-12.30     Halmstad

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
7 Mars, 2019, 09:00 - 16:00
Halmstad