Retorik, budskap och storytelling, Halmstad 1 heldag

Innehåll & Mål

Hur berättar du din historia – så att den verkligen när fram till dina åhörare?

Det ska vi jobba med under denna utbildningsdag som handlar om retorik, budskap och storytelling. Vi tar hjälp av verktyg i den urgamla, men fortfarande lika fungerande, retoriken – läran om talekonsten och av moderna, framgångsrika talare och talskrivare.

Under dagen blandar vi teori med praktiska övningar och du får arbeta med att utveckla dina presentationer, träna på hur man bygger upp en berättelse som fångar publiken, hur du vässar dina argument och möter motståndarens och hur du stärker ditt etos som talare.

Ur innehållet:

  • Retoriken – läran om talekonsten.
  • Hur vi påverkar och övertygar med ord.
  • Fånga välviljan hos dem du vill nå.
  • Att möta en publik – live och framför kamera.

 Kursledare: Ylva Källman och Lasse Nyman

KommuniMeras konsulter Ylva Källman och Lasse Nyman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

De utbildar, inspirerar och handleder, leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften. Ofta handlar uppdragen om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter. Lasse Nyman har i många år arbetat som journalist och därefter som kommunikationsstrateg.

Ylva och Lasse har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Torsdag                             14/3                                    9.00-16.00                         Halmstad

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
14 Mars, 2019, 09:00 - 16:00
Halmstad