Ny som chef, Varberg 2 heldagar

Innehåll & Mål

Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande och viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef. Teori varvat med konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera erfarenheterna och kunskapen i sin egen situation.

  • Medarbetarsamtal
  • Lönesamtal
  • Konflikthantering, svåra samtal
  • Teori
  • Att gå från en i ”gänget” till att bli chef
  • Synen på min roll. Förväntningar på mig?
  • Chefskap – Ledarskap
  • Motivation, vilja drivkrafter
  • Gränssättningar

Kursledare: Inger Wallenius

Inger Wallenius är systemvetare. Hon har läst mycket beteendevetenskapliga ämnen och är certifierad psykosyntes coach. Inger har arbetat som chef och ledare i många år både i privat och offentlig verksamhet. Förutom att hålla utbildningar så är Inger verksam i företag och organisationer med ledarskap, grupputveckling och konflikthantering.

Omfattning: 2 heldagar

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Måndag/Måndag             4/3 samt 11/3                   8.30-16.30                         Varberg

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.                      

Epost till anmälan
4 Mars, 2019, 08:30 - 16:30
Varberg