Möta motstånd med förståelse, Halmstad 1 heldag

Innehåll & Mål

Denna utbildningsdag riktar sig till dig som vill bli bättre på att klara av svåra samtal och knepiga möten i ditt arbete.

Det är egentligen ganska okomplicerat – där det finns människor kan det uppstå konflikter. Vår beredskap att hantera konflikter blir bättre när vi tränar oss på det och vågar möta de situationer som uppstår. Svårare än så är det faktiskt inte.

Utbildningen vill avdramatisera konflikten som fenomen och visa på värdet av att olikheter möts och ge verktyg för att ta vara på den rikedom av lösningar och kreativitet som bor i olika perspektiv och synpunkter.

Utbildningen ökar förståelsen för hur man kan använda olika förhållningssätt i arbetet med att nå varandra i dialogen, för att förstå olika drivkrafter och perspektiv och hitta överenskommelser som för samtalet vidare mot en lösning.

Utbildningen ger kursdeltagarna praktiska verktyg i mötet med varandra som kollegor, och med mer krävande gäster och kunder och i samtalssituationer som utmanar.

Ur innehållet:

  • Var uppstår konflikter och hur fungerar de?
  • Konstruktiva sätt att möta konflikt.
  • Dina perspektiv – och andras.
  • Tanke- och reaktionsmönster som kan hjälpa – och stjälpa.
  • Konflikthantering och feedback.

Kursledare: Ylva Källman

Ylva Källman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter.

Ylva har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Omfattning: 1 heldag

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Tisdag                                12/2                                    9.00-16.00                         Halmstad

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
12 Februari, 2019, 09:00 - 16:00
Halmstad