Kommunikationsstilar, Varberg 1 heldag

Innehåll & Mål

Vem är du och hur kommunicerar du? Denna utbildningsdag riktar sig till dig som vill lära dig mer om och utveckla hur du kan nå fram till andra människor med din kommunikation.

Vi blandar teori och enkla, praktiska övningar där du får testa olika sätt att kommunicera och förstå olika kommunikationsmönster och hur man bemöter dem.
Du får lära känna ditt eget personliga sätt att kommunicera och får individuell återkoppling och förslag på utveckling.

Ur innehållet:

  • Att kommunicera utåt och internt, till olika målgrupper.
  • Mellanmänsklig kommunikation och dialog.
  • Du kommunicerar med hela din kropp.
  • Vi har olika kommunikationsstilar – vilken är din?
  • Det du säger – och hur du uppfattas…

Kursledare: Ylva Källman och Lasse Nyman

KommuniMeras konsulter Ylva Källman och Lasse Nyman jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

De utbildar, inspirerar och handleder, leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften. Ofta handlar uppdragen om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.

Ylva Källman har en bakgrund som pedagog och beteendevetare och har sedan 1995 arbetat med att stödja organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap i både privata och offentliga verksamheter. Lasse Nyman har i många år arbetat som journalist och därefter som kommunikationsstrateg.

Ylva och Lasse har i flera år varit anlitade i arbetet med att utveckla den halländska besöksnäringen och var bland annat externt processtöd när den gemensamma värdegrunden för det goda halländska värdskapet togs fram.

Omfattning: 1 heldag 

DAG                                   DATUM                              TID                                     PLATS

Tisdag                                5/2                                      9.00-16.00                         Varberg

Epost till anmälan
5 Februari, 2019, 09:00 - 16:00
Varberg