Hjärt- och lungräddning

HLR Hjärt- och lungräddning

Innehåll & Mål

Utbildningen i hjärt- och lungräddning ger dig kunskaper hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp, placerar en person i stabilt sidoläge samt vad är en hjärtstartare är och hur den fungerar. Våra utbildare är alla behöriga instruktörer i hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer samt har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet och är utbildade brandmän och/eller brandskyddsledare.

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori och praktik.

Kursinnehåll

Vi går bland annat igenom:

Kontroll av livstecken på en person:
-Praktisk träning av HLR
-Att lägga en person i stabilt sidoläge
-Hur du hanterar ett luftvägsstopp
-Grunderna i hur en hjärtstartare fungerar och används

Förväntade kunskaper efter utbildningen
Utbildningens mål är att ge dig kunskap hur du ska agera vid ett hjärtstopp/luftvägsstopp samt en introduktion till hjärtstartare.

Omfattning: 2 timmar

Epost till anmälan
16 April, 2019, 13:00 - 15:00
Kungsbacka, Onsala