Hållbarhet, Kungsbacka 3 timmar

Innehåll & Mål

Hållbart värdeskapande med Miljöfokus för besöksnäringen

Utbildningen går igenom hur vi som individer i form av medarbetare, ledare och entreprenörer kan driva ett mer hållbart värdeskapande där miljöfrågor integreras i beslut och beteende. Med individen som utgångspunkt och hållbarheten som målpunkt diskuterar vi bland annat drivkrafter, påverkan, beslutsfattande, beteende och intressentrelationer.

Kursledare: EMC – Energi-och miljöcentrum

EMC är en organisation som verkar för att stärka företagets förutsättningar för hållbar affärsutveckling. EMC har stor vana vid att utbilda och processleda i hållbarhetsfrågor.

Omfattning: 3 timmar 

DAG                                   DATUM        TID                                     PLATS

Tisdag                                29/1              9.00-12.00                         Falkenberg

Torsdag                             28/2              9-00-12.00                        Kungsbacka

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
28 Februari, 2019, 09:00 - 12:00
Kungsbacka