Excell för självlärda, Halmstad 2 halvdagar

Innehåll & Mål

Kursen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder programmet idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt. Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål.

Exempel på innehåll:

  • Formler
  • Absoluta och relativa cellreferenser
  • Använda funktioner
  • Diagram
  • Använda Excel som databas 

Kursledare: Lars Jönsson

TEK Kompetens har anlitat Lars Jönsson under många år i olika datautbildningar, främst Excel där han utbildar på alla nivåer oavsett bransch. Lars är mycket flexibel och har en känsla för att hitta rätt nivå för varje deltagare, han får alltid mycket goda omdömen i kursutvärderingarna. Lars är konsult inom utbildning och IT, specialist på Microsoft Office. Han har 20 års erfarenhet i branschen, varav 13 år som egen företagare.

Omfattning: 6 timmar fördelat på två halvdagar, 3+3 timmar 

DAG                                   DATUM        TID                                     PLATS

Fredag/Fredag                15 samt 22/3      9.00-12.00                         Halmstad

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
15 Mars, 2019, 09:00 - 12:00
Halmstad