Beteendestyrd försäljning och merförsäljning, Kungsbacka 2 heldagar

Innehåll & Mål

Vi baserar utbildningen på beteendevarianten av IPU-profilanalys (institutet för personlig utveckling) och vi kommer bland annat arbeta med beteendestyrd försäljning, kundidentifiering, säljstilar, köpsignaler, sälja vinsten till kunden, merförsäljning, personlig utveckling och feedbackträning. En nyskapande utbildning för dig som jobbar med försäljning och service. Syftet är att få insikt om sig själv och kunna identifiera sitt eget och andras arbetssätt och därmed bli effektivare och en bättre säljare.

Dag 1

Välkommen, Mål och syfte med dagen

Genomgång av IPU-profilanalys för att få en insikt i sin egen profil och sin säljstil. Kundkommunikation, vad skapar förtroende och vad skapar missnöje hos olika profiler?

Sälja på telefon, mail och personliga möten

Workshop hur man säljer till olika profiler

Sälja vinsten för kunden, teori och workshop

Säljgrunder och behovsinhämtning, hur ställer vi frågor och hur lyssnar vi på svaren?

Tanke för kvällen? 

Dag 2

Backspegel, kort

Identifieringsverktyg och träning för effektivare kundkommunikation

Köpsignaler, vad är det egentligen kunden säger?

Workshop och träning, praktisk tillämpning av dagarnas teorier och insikter

Strategisk försäljning, hur säljer vi effektivare och hur ökar vi vår merförsäljning och att alla säljer allt?

Egen handlingsplan

Hemläxa, Avslut 

Omfattning: 2 heldagar

Kursledare: Erik Malm

Erik har en gedigen och mångårig erfarenhet från ledande sälj-och marknadchefsroller från några av världens främsta företag som finns när det gäller kulturer med  högt fokus på sälj och affärsmannaskap. Bland annat Coca-Cola, Unilever, Nestle och Bonnier.

Epost till anmälan
17 September, 2019, 09:00 - 16:00
Kungsbacka