Beteendestyrd försäljning och merförsäljning, Falkenberg 2 heldagar

Innehåll & Mål

Vi baserar utbildningen på beteendevarianten av IPU-profilanalys och vi kommer bland annat arbeta med beteendestyrd försäljning, kundidentifiering, säljstilar, köpsignaler, sälja vinsten till kunden, merförsäljning, personlig utveckling och feedbackträning.

En nyskapande utbildning för dig som jobbar med försäljning och service. Syftet är att få insikt om sig själv och kunna identifiera sitt eget och andras arbetssätt och därmed bli effektivare och en bättre säljare.

Dag 1

Välkommen, Mål och syfte med dagen

Genomgång av IPU-profilanalys för att få en insikt i sin egen profil och sin säljstil. Kundkommunikation, vad skapar förtroende och vad skapar missnöje hos olika profiler?

Sälja på telefon, mail och personliga möten

Workshop hur man säljer till olika profiler

Sälja vinsten för kunden, teori och workshop

Säljgrunder och behovsinhämtning, hur ställer vi frågor och hur lyssnar vi på svaren?

Tanke för kvällen?

Dag 2

Backspegel, kort

Identifieringsverktyg och träning för effektivare kundkommunikation

Köpsignaler, vad är det egentligen kunden säger?

Workshop och träning, praktisk tillämpning av dagarnas teorier och insikter

Strategisk försäljning, hur säljer vi effektivare och hur ökar vi vår merförsäljning och att alla säljer allt?

Egen handlingsplan

Hemläxa, Avslutr

Kursledare: Erik Malm, Frösökompaniet

Mer än 15 års erfarenhet av ledningsgrupp- och styrelsearbete i både mindre och större företag. Erfarenheten innefattar bl a utveckling av personal, ledning av chefer, uppbyggnad av nya företag, sälj/marknadsarbete, omstruktureringar samt myndighets- och mediesamarbete.Tjänsterna har bla varit som VD, Försäljningschef, Marknadschef, Key Account Manager, Affärsområdeschef, Platschef.

Omfattning: 2 sammanhängande heldagar

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Onsdag-Torsdag              20-21/3                              09.00-16.00                      Falkenberg

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
20 Mars, 2019, 09:00 - 16:00
Falkenberg