Arbetsrätt, Varberg 1 heldag

Innehåll & Mål

Arbetsrätt ger dig insikt i hur du bör agera när det gäller anställning, uppsägning, omplaceringar och andra frågor som rör arbetsrätt.

  1. Arbetslagstiftningens grunder
  2. Kollektivavtal
  3. MBL
  4. Parternas rättigheter och skyldigheter (här ligger tyngdvikten på arbetstagarens skyldigheter och vad och när det klassas som misskötsamhet)
  5. Vad kan, bör eller ska arbetsgivaren göra vid anställds misskötsamhet
  6. Arbetstid och ledighet
  7. Rehabilitering och diskriminering

Efter denna utbildning ska du ha ökade kunskaper inom arbetsrätten och fått information om var du kan hitta lagar och avtal runt arbetsrätt.

Kursledare: Magnus Wallenius

TEK Kompetens har anlitat Magnus Wallenius i Arbetsrätt under många år, med mycket goda utvärderingar. Magnus är jurist och beteendevetare. Han har arbetat såväl i domstol som på advokatbyrå. Idag håller Magnus utbildningar inom både arbetsrätt och fastighetsrätt.

Omfattning: 1 heldag 

DAG                                   DATUM                             TID                                     PLATS

Torsdag                             28/3                                    8.30-16.30                         Varberg

Insatsen erbjuds via Kompetens Destination Halland som är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Epost till anmälan
28 Mars, 2019, 08:30 - 16:30
Varberg